Menu

strona główna
kontakt
informator pacjenta
zamówienia publiczne
o nas
historia
foto galeria
aktualności
   
Ośrodki Dzieciece

Oddz. Rehabilitacyjne

Oddz. Operacyjne

Oddział Rehabilitacji Dziennej

   
Stowarzyszenie

Od 2004 roku współpracu-
jemy ze Stowarzyszeniem
''Razem dla Niepełnospra-
wnych'' - organizacją pożytku publicznego.
(wiecej...)

Szanowni Państwo,

W dniu 12 lutego 2010 roku o godzinie 10.00
w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" w Konstancinie w placówce zamiejscowej - Ośrodku Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornej (Chylice) przy ul. Długiej 40/42 nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń tej placówki:

1 Przychodni Specjalistycznej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej dla Dzieci
i Młodzieży.
2. Wyremontowanych sal rehabilitacyjnych, stołówki szpitalnej.


Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" SPZOZ
w Konstancinie - Jeziornie

Centrum Rehabilitacji na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi medyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Profil działalności szpitala obejmuje leczenie rehabilitacyjne i operacyjne schorzeń kręgosłupa , narządu ruchu, wad postawy i wad rozwojowych w trybie hospitalizacji i ambulatoryjnym.
STOCER w kraju należy do wiodących jednostek w leczeniu schorzeń kręgosłupa . Wykonuje najcięższe zabiegi operacyjne kręgosłupa , rdzenia kręgowego i nowotworów kręgosłupa. Personel medyczny jest wysokokwalifikowany zarówno wśród lekarzy , pielęgniarek jak
i rehabilitantów . Podparty tradycjami i doświadczeniami takich autorytetów jak prof. Mariana Weissa, prof. Jana Haftka i prof. Jerzego Kiwerskiego.
Nasza kadra medyczna kształci się w kraju i zagranicą. Stosujemy nowoczesne techniki medyczne i zapewniamy naszym pacjentom najlepszy
z dostępnych poziomów leczenia chirurgicznego, diagnostyki, opieki
i rehabilitacji pooperacyjnej.
Szpital dysponuje 413 łóżkami w 7 oddziałach szpitalnych i 3 ośrodkach zamiejscowych z pełnym zapleczem rehabiltacyjno-fizjoterapeutycznym.
Na terenie Centrum działają Poradnie Specjalistyczne, całodobowe Ambulatorium Urazowe, Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii ,
w szerokim zakresie świadczone są usługi diagnostyczne i zaopatrzenia ortopedycznego.

Działalność naukowo - dydaktyczna w "STOCER"

Na terenie Centrum Rehabilitacji jest oddział kliniczny Katedry i Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracownicy Akademii prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną, szkoląc przyszłe kadry medyczne.
Ponadto współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie szkoląc na bazie oddziałów szpitalnych przyszłe kadry fizjoterapeutyczne.
Działalność naukowa popularyzowana jest w różnych formach,
między innymi przez:
-publikacje w piśmiennictwie fachowym ,
- organizowane cyklicznie szkolenia wewnętrzne w tym szkolenia zawodowe
w ramach specjalizacji lekarzy i fizjoterapeutów w dziedzinie rehabilitacji
i ortopedii,
- posiedzenia naukowe , które są uznane przez Okręgową Izbę Lekarską za spełniające kryteria szkoleń, za udział w tych posiedzeniach przysługują lekarzom punkty edukacyjne.
Pracownikami Centrum są :
- Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji - dr n. med. Marek Krasuski.
W Centrum swoją siedzibę ma Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Odddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
które realizuje swoją działalność dydaktyczno-naukową.

Ośrodek Zaopatrzenia Ortopedycznego

Zajmuje się produkcją protez kończyn dolnych, gorsetów i aparatów ortopedycznych oraz innych przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego na indywidualne potrzeby pacjentów. Doświadczona kadra, specjalistyczne wyposażenie oraz wysokiej jakości materiały i elementy używane do wytwarzania protez gwarantują wykonanie usługi na wysokim poziomie.

LOGO Centrum Rehabilitacji im. prof.
M Weissa ''STOCER''
 
 Przychodnia
 Specjalistyczna

Ambulatorium Chirurgii Urazowej
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Ośrodek Chirurgii Jednego Dnia
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego
Poradnia Reh. Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Ortopedyczno - Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Ortopedyczna
Rehabilitacyjno dla Dzieci
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
 
  Diagnostyka

Laboratorium
Prac. RTG
Prac. USG
 
Sklep z Zaopatrzeniem Ortopedycznym

Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna, centrala (022) 711 90 00 fax (022) 711 90 04, email: stocer@stocer.pl
________________________________________________________________________________________________________
:: kontakt :: poczta ::